google-site-verification: google47e1dc48fc49c2b3.html
Zapanowa? nad ba?aganem

Idealnym rozwi?zaniem na ba?agan w naszej ?za ciasnej? szafie jest dobrze urz?dzona garderoba.

Niezb?dnym wyposa?eniem dobrze zaprojektowanej garderoby jest odpowiednia liczba p?ek, szuflad oraz dr??kw. Wymiary i odleg?o?ci mi?dzy nimi zale?y od rodzaju odzie?y, ktra ma by? tam przechowywana. Dobrze jest wzi?? pod uwag? wszystkie rzeczy, ktre chcemy tam umie?ci?.

Zanim zaczniemy przegl?da? oferty firm zabudowy na wymiar Warszawa, zastanwmy si?, jakie elementy zabudowy b?d? nam potrzebne.

Je?li posiadamy du?o rzeczy, ktre musz? si? znale?? w pozycji pionowej, na wieszakach, potrzebna b?dzie odpowiednia liczba dr??kw.

Pami?tajmy rwnie? o tym, ?e na krtsze rzeczy potrzeba oko?o 110 cm, je?li decydujemy si? na montowanie dr??kw na dwch poziomach. Na d?u?sze ubrania potrzeba b?dzie wi?cej ?ok. 180 cm ? po to by d? ubrania nie le?a? na pod?odze.

Je?li dr??ek jest umieszczony wy?ej, mo?emy przekszta?ci? klasyczne rozwi?zanie w pantograf, ktry mo?na opuszcza?. Pozwala to maksymalnie wykorzysta? przestrze? w wysokich szafach szafy na wymiar Warszawa.

Na ubrania takie jak dzianinowe delikatne bluzki oraz swetry najlepiej przewidzie? odpowiedni liczb? p?ek. Aby p?ki pomie?ci?y ubrania, powinny mie? co najmniej 45 cm szeroko?ci i oko?o 30 cm odleg?o?ci mi?dzy nimi w pionie. Zbyt du?e lub ma?e odleg?o?ci b?d? powodowa?y k?opoty z wyj?ciem rzeczy i utrzymaniem porz?dku w szafie oraz odzie?y w dobrym stanie. P?ki, z ktrych korzysta si? na co dzie?, powinny by? w zasi?gu wzroku, dlatego te? nie nale?y ich montowa? na wysoko?ci poni?ej 90 cm szafy na wymiar Warszawa.

Bielizn?, delikatna odzie? oraz dodatki najlepiej przechowywa? w szufladach. Powinny by? stosunkowo p?ytkie i szerokie. W g??bszych szufladach ubrania uk?adane s? jedno na drugim, gniot si? i trudno jest je wyj??. Wyj?tkiem s? szuflady na czapki, szaliki i r?kawiczki, ktre mog? by? g??bsze.

Bardzo wygodne s? specjalne wk?adki z przegrdkami, ktre pomog? utrzyma? w porz?dku krawaty, paski i apaszki.

 

    Kontakt:   meblestolica.pl   e-mail: infor@meblestolica.pl   tel. 606286792