google-site-verification: google47e1dc48fc49c2b3.html
Projekty

Profesjonalny projekt kuchni jest podstaw? wykonania u?ytecznego i ergonomicznego zestawu kuchennego.

Projektowanie kuchni rozpoczyna si? pomiarem pomieszczenia i rozrysem po?o?enia mebli kuchennych. Jak przy ka?dym etapie projektowania dobrze jest sp?dzi? nad szkicem odpowiednio du?o czasu, tak by unikn?? wszelkich nieekonomicznych zmian w ko?cowym etapie pracy (powsta?ych g?ównie wskutek nieprzemy?lanych strat materia?owych i zwi?kszonego nak?adu pracy stolarzy

 

    Kontakt:   meblestolica.pl   e-mail: infor@meblestolica.pl   tel. 606286792